◼️ काव्यरंग : आंधळे प्रेम

!!.. आंधळे प्रेम ..!!
( विडंबन काव्य )

विरह तुला माझागं
आज लागला छळाया,
अर्थ तुला जीवनाचा
लागला कळाया..!धृ!

विरह तुला माझा गं लागला छळाया
अर्थ तुला जीवनाचा लागला कळाया,
शब्द तुला प्रेमाचे माझे लागले छळाया
अर्थ तुला प्रेमाचा लागला कळाया..!1!

भावना माझ्या तुला कळतील गं कशा
आंधळे हे प्रेम माझे आज दिसेना तुला
शाल बेगडी जवानीची लागली कळाया
जवानी तुझी तुला लागली जाळाया..!2!

भावना प्रेमाच्या तुला कळतील गं कशा
मुसमुसली जवानी तुला लागली छळाया,
डोळ्यावरती पट्टी बांधून लागली चालाया तुझ्याच वेड्याचं प्रेम लागली ठुकराया..!3!

◼️🔴🔴✍️🔴🔴◼️

✍️ शिवकवी शिवश्री अाडसूळ पाटील
संभाजी ब्रिगेड, मा. जिल्हा संघटक, मो. 9325294198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *