◼️ काव्य रंग : शेतकरी राजा

शेतकरी राजा

मातीसोबत सदैव आहे ज्याचे इमान,
आपल्या स्वकष्टाने फुलवितो जो माळरान,
ऊन,वारा, पाऊस सोसत ज्याने पेरले धान,
खरंच,आपला शेतकरी राजा किती महान…

न थकता कधी आपणा सर्वांची भागवितो जो तहान,
अनेक संकटे पचवूनी प्रफुल्लित ठेवतो ह्रद्यरान,
बळीराजा असून जगाचा,स्वत:ला नेहमी समजतो लहान,
खरंच,आपला शेतकरी राजा किती महान…

पैसे व्याजाचे घेऊन पेरतो शेतीत बी-बियाणं,
दु:ख सारं सोसतो,मात्र होत नाही मातीस बेईमान,
काळ्या मातीस समजतो माता, मानतो तिलाच मान सन्मान*,
खरंच, आपला शेतकरी राजा किती महान…

आयुष्य जगणे ज्याने केले आपले खूपच आसान,
त्याचा पुत्र होण्याचा मिळाला मज बहुमान,
शास्त्रीजीनी जाणिले कष्ट दिला नारा जय जवान, जय किसान,
खरंच, आपला शेतकरी राजा किती महान..

जय जवान ! जय किसान!! जय भारत!!!

◼️🔷🔷✍️🔷🔷◼️
कवी:- श्री.एस.डी.वायाळ सर
मु-सावरखेडा (गोंधन),ता.जाफ्राबाद.जि.जालना
फोन नं -९९२२४६२९०९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *