◼️ काव्यरंग : फास गझल

!!.. फास गझल ..!!

दिलेली वचने मला कधीच मोडू नको
घेतलेला हात हती कधीच सोडू नको..

सप्तपदी माझ्या सवे चाललीस तू सखे
अर्ध्यावरती डाव तू कधीच मोडू नको..

पाहिला चेहरा मी तुझा आरशासारखा
माझाच आरसा मला आज दावू नको..

जनू नभीचा चंद्रमाच माझ्या घरी आला
पौर्णिमेची रात्र नशिली कधी संपवू नको..

फुललेला मन मोगरा सदैव फुलत राहूदे
प्रेमाचे पाणी थांबवून त्याला सुखऊ नको..

तुझ्या अंगणातील मी एक मोगराच आहे
गोड बोलून गळा माझ्या फास लावू नको..

🔴 शिवकवी  शिवश्री आडसूळ पाटील
संभाजी ब्रिगेड मा.जील्हा संघटक
संभाजीनगर मो. 9325294198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *