◼️ काव्य रंग :- पंडित जवाहरलाल नेहरू”


“पंडित जवाहरलाल नेहरू”

१४ नोव्हेंबर (१८८९) रोजी
स्वरूपा राणी पोटी पुत्र जन्मला
नाव त्यांचे पंडित जवाहरलाल
भारत देशा आनंद झाला ….१
भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे जनक
होते अभिनव भारताचे शिल्पकार
भक्ती भावनादिनदलितांचे सोबती
स्वतंत्र भारत होण्या दिला आकार..२
शांत मन आणि प्रसन्न चेहरा
हास्य तयांच्या ओठांवरती
आवड त्यांना गुलाब फुलांची
नेहमी असे पुष्प गुलाब कोटावरती …३
फुला मुलांना आवडणारे
मिळाला त्यांना पहिला मान
चाचा नेहरू सर्वांचे
झाले ते पहिले देशाचे पंतप्रधान.४
कणा-कणाने ज्योत जळाली
उधळीत भूमीवर तेजोधन
जगा द्यावया शीतलता
नेहरू सारखे हे झिजले चंदन …५

© सदस्य मराठीचे शिलेदार समूह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *