◼️ काव्य रंग : कामधेनू

कामधेनू

इच्छित फळ निश्चित धन
गोपालकांच वैभव कामधेनू
गोमुत्र गोबर पवित्र पोषक
सात्विक दुध पान्हा निरोगी तनू!!

कडबा गवत रवंथे मुखात
बाळासाठी दुग्धधारा वाटीत
घागरी भरून पांढरे अमृत
धटधाकट तगडी दंड मांडी !!

गाईच पाडस गोंडस वासरू
ओवाळू वसुबारस दिनी लेकरु
विदर्भीय जन कौलाबारस पुजे
दिनदिन सण दिवाळी सजे !!

ब्रम्हनायक कृष्ण सावळा मुरारी
गोमातेस पाळुनि वाजवी बासरी

ब्रिजमोहन नंद वसुदेव गोविंद
हरी मुकुंद देखोनी भजमनी आनंद !!

शामदानी दिवटी लावू गोठयात
आई धेनूचे चरणस्पर्श वाड्यात
सारवु लिंपु परस शेणामातींनी
सुशोभे अंगण रांगोळीनी !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *