◼️ काव्य रंग :- गझल- मृत्यू

गझल- मृत्यू

लोकांनी मला टोकले
जिवणाला मि मुकले…
वेदनादायी घावांनी
रक्त माझे सोकले…
प्रेमाने दिली भाकर
तरी, कुत्र्यांसारखे भुकले…
मिळाली न माणसे
मिच स्वःताला विकले…
प्रेम केले यार
तरी, प्रेमात थकले…
अखेर श्वास थांबला
आज डोळे झाकले…

◼️ लेखक / कवी ◼️
संदिप मेश्राम ( प्रेमदिप)
मु खरकाडा जि गडचिरोली
9421647203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *