◼️ काव्य रंग :- ओवाळणी

ओवाळणी

लागली कधीची मजला माहेराची आस
मनी ठेऊनिया दिवाळी सणाचाच ध्यास
माझा बंधुराजा आज मज न्यायला येई
माहेराला जायाची मज झाली आज घाई

भाऊ माझा नित्य राही,पाठीशीच ऊभा
काळजीत सदा राही, नाही त्यासी मुभा
भाऊ बहीनीच नातं,जनु रेशमाचा बंध
चौहीकडे दरवडतो हा नात्यातला गंध

भांडायचो बहीनभाऊ लहानपणी आम्ही
नाही झाल प्रेम कधी, आम्हामधल कमी
भाऊ मला भरवायचा, घासातील घास
भाऊ माझा पाठीराखा, तोची मित्र खास

माहेराची आज मजला लागली ही ओढ
बाबांची मी लेक लाडकी आहे तशी गोड
जुण्या आठवणीं आई ठेवायची ऊदरात
सुखाचा निवारा मिळेतो आईच्या पदरात

दर वर्षाकाठी येतो भाऊ बीजेचा हा सण
वचन मागते भाऊराया कर माझेच रक्षन
ओवाळणीत काही नको, हवी मज साथ
मायेचा असू देरे माझ्या, हा डोईवरी हात

सुभाष मानवटकर
निळ पाखरुं, हिंगणा
©सदस्य मराठीचे शिलेदार समूह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *