◼️ काव्यरंग : हसा

😀😃हसा😄😊


निरोगी राहायचंआंनदी दिसायचं
समाधानी व्हायचं खुप जगायचं
तर नक्की हसा

जोरजोरान पोट धरून
टाळी देवून मोठ मोठ्यान
तर नक्की हसा

दुसऱ्याच्या विनोदावर स्वतः फसण्यावर
विसराळू पणावर काही आठवल्यावर
तर नक्की हसा

भल्या पहाटे सकाळ दुपार
सांयकाळी आणि मध्यरात्रीही
तर नक्की हसा

रविवारी असो की शनिवार सण उत्सवआठवडाभर आडवार जरी
तर नक्की हसा

संपूर्ण पृथ्वीतलावर फक्त मनुष्य प्राणीहसु शकतो
कारण हि ईश्वराची अनमोल देणगी आपणास
तर नक्की हसा…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *