◼️ काव्यरंग :- दौड….

🔴 दौड….

तुझ्या उशाला बांधलेले स्वप्नांचे गाठोडे सोड आता
मनाला जोखळलेल्या आभासी साखळ्या तोड आता…
उघड डोळे अन्………. पेटवून त्यांना सूर्य बनव
ज्या दिशेने जाईल तुझी नजर… तिला पूर्व बनव…
युद्ध जिंकायच्याच बेताने तू वार कर
होडी नाहीच… तर नदी तरंगत पार कर…
मागच्या पराभवाचा आता विचार कशाला
अरे, जगतोस जिंदगी.. तू लाचार कशाला…?
जा धावत, चालत, रांगत…पण थांबू नकोस
स्वतःमधील कर्तृत्वाच्या क्षमतेपासून लांबू नकोस…
संधी मिळेल तेव्हा पावसात स्वतःला भिजवून घे
अन् स्मशानातील राखेत ही तू आयुष्य रुजवून घे…
लोकांनी केलेल्या ‘अतिरिक्त सन्मानाला’ तू कानाडोळा कर
जगणे कठीण नाही एका मुंगीची ताकद तू गोळा कर…
ध्येय समीप आहे, जरूरी एक दौड आता
तुझ्या उशाला बांधलेले स्वप्नांचे गाठोडे सोड आता…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *