◼️ काव्यरंग :- शेकोटी

🔴 शेकोटी

आला थंडीचा महिना
पेटवुया शेकोटी जरा
खाऊ गरमगरम हुरडा
रानातला चणा हरभरा

जमवू सासू शेकोटीला
बसूया सभोवती सारे
गारठूनी गेलेय अंगांग
सुटले पिसाट रानवारे

झाला थंडीचा कडाका
चला सारे शेकोटी पेटवू
कोवळ्या उन्हांत बसुनि
रोगाचा प्रादुर्भाव घटवू

झालाय सुगीचाही हंगाम
रानात पिकलाय रानमेवा
खाऊ सगळे पोट भरूनी
करु काळ्याआईची सेवा

शिवाराचे पाईक आम्ही
ठेवतो आरोग्य तंदुरुस्त
नाही होत रोगही आम्हां
भक्त विठ्ठलाचेच अमूर्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *