◼️ काव्यरंग : सखी

कविता- सखी

हिरव्या रानात
तापत्या ऊन्हात
मनातल्या मनात
माझी सखी!

पिवळ्या तुळित
पुरण पोळीत
माझ्या ओंजळीत
माझी सखी!

तळ्यात मळ्यात
अंगणी सळ्यात
नाजुक डोळ्यात
माझी सखी!

सप्त सुरात
अश्रु पुरात
माझ्या उरात
माझी सखी!

झाडांची हिरवळ
पानांची सळसळ
ह्दयातली धळधळ
माझी सखी!

ऊसातल्या ऊसात
घासातल्या घासात
माझ्या श्वासात
माझी सखी!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *