◼️ काव्यरंग : संविधान दिन

 संविधान दिन

भारतीय राज्यघटनेचे
डॉ.बाबासाहेब शिल्पकार
मूलभूत हक्क अधिकाराचा
संविधानामुळे मिळाला आधार

महामानव बाबासाहेब आंबेडकर
होते एक महान व्यक्तिमत्त्व
स्री – पुरुष भेदभाव न मानता
समानतेला दिले महत्त्व

न्याय स्वातंत्र्य
समानता बंधुता
एकोप्याने राहून
दावू राष्ट्रीय एकात्मता

लोकशाही राज्यात मूलभूत हक्क
मिळवून देते संविधान
आपल्या कर्तव्यात कसूर नको
ठेवू या याचे भान

संविधान लिहिण्यास
बाबासाहेबांचे योगदान
तयाचे पालन करून
बाळगू देशाचा अभिमान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *