◼️ काव्यरंग : गझल- माझ्या अक्षरांचे सुर

गझल- माझ्या अक्षरांचे सुर

पाखरांसारखे मला उळता येत नाही!
स्वप्नांना आपले कधी करता येत। नाही!

ओलांडिले मि आज तुझे घर
मला मात्र सखे तिथुन वळता येत नाही!

वाटेत माझ्या नुसते काटेच काटे
वेदनेतही आज पळता येत नाही!

केले अत्याचार मिठली सहनशक्ती
तत्व सारे मला पाळता येत नाही!

काळजाचे झाले इथे तुकडे तुकडे
सवयिने आसवे गाळता येत नाही!

किती ऋतू आले गेले भानच नव्हते
जळते मन पण, देहाला जळता येत नाही!

लोकांना आवडले माझ्या अक्षरांचे सुर
ते शब्द माझे मला जोडता येत नाही!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *