◼️ काव्यरंग : जय जवान!

🔴 जय जवान !

लाल बहादूर शास्त्री
“जय जवान” म्हणती,
तुझा धाक सीमेवर
शत्रू भितीने कापती!

जन्मदात्री झाली धन्य
तिची कूस उजवली,
अभिमन्यूसम जन्म
तरी माता सुखावली!

प्रशिक्षण कष्टमय
सुलाखून निघे काया,
मिरवीसी व्रणखुणा
मजबूत होई पाया!

अभिमान बाळगते
वर्दी, शिस्त, रुबाबाची,
शक्ती, युक्ती, पराक्रम,
गाथा, शौर्य पदकाची!

खडा जागृत पहारा
भूमी भारत पावन,
भिस्त ठेवते जनता
पुत्रा, त्रिवार वंदन!

देई बळ सदा तुला
“जय हिंद” असे नारा,
ऊन, पाऊस, गारवा
नसे विश्रामास थारा!

🔴 सौ. प्रिया प्रकाश गावडे, ठाणे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *