◼️ काव्यरंग : गणित जगण्याचे..

◼️ गणित जगण्याचे…

सोडवावी कशी गणिते जगण्याची
वाट पहावी का त्या पूर्णविरामाची,

किती कोसळला पाऊस ढगांतून
किती पहावी वाट जरा विसाव्याची,

स्वतःशीच लढण्यात उभा जन्म गेला
म्हणते सरकार ठेवा हिंमत लढायाची,

लावा बोल,जगण्याची लावा बोली
का वाट पाहतो आहे एका बुलाव्याची,

जगेन आता होऊन फिनिक्स पुन्हा
नको कल्पना त्या भिकार मरायाची.

◼️ ✍️ पद्माकर भावे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *