◼️ काव्यरंग :- कोरे पान…

कोरे पान…

आयुष्य झाले कोरे पान आता
जळून खाक झाले रान आता….

बिनविरोध आता निवडून जात येते
माणसाला करतो कोण मतदान आता..

मी पाहिले यातनांना भीक मागताना
कुत्रे पाळणारी उरली खानदान आता…

पाहून संधीकाळ मी टाकतो जाळ
मला अडवेना माझा इमान आता…

आहे उघड्या मांडीवर हैवानांची नजर
झाला पाजलेला दुध बेईमान आता….

कोणत्या देवाजवळ करू मी प्रार्थना
माझेच ऐकेना माझेच कान आता…

आयुष्य झाले कोरे पान आता…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *