◼️ काव्यरंग : बाप

◼️ बाप

◼️ चारोळी क्रमांक – [ १ ]

बाप दिन-रात राबतो कष्टतो;
आणाया लेकराच्या मुखी हासू ,
रखरखत्या उन्हाचे चटके सोसतो;
पापणीच्या आड लपवूनी आसू.

◼️ चारोळी क्रमांक – [ 2 ]

जर,लेकरांच्या सुखी आयुष्यासाठी;
बाप जीवाची करीतो ओढाताण,
तर,लेकरांनीही मनी बाळगावी;
बापाच्या काबडा कष्टाची हो जाण.

◼️कवी-श्री.दीपक सुरेश सहाणे सर
संचालक-यशराज अकॅडमी,नाशिक
संपर्क-8378937746

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *