◼️ काव्यरंग : शेतकरी बापाचे हाल

शेतकरी बापाचे हाल

कस सांगू देवा तुला
शेतकरी बापाचे हाल
दिन रात्र कष्ट करून
होतोय त्याचे बेहाल…

उन्हा तान्हात राबराबून
चटके सहन करत आहे
सर्व जगाला अन्न चारून
स्वतः मात्र उपाशी आहे…

उभ्या जगाचा पोशींदा
कर्जाखाली बुडून आहे
बैलाला देऊन स्वतः खांदा
आत्महत्या करत आहे…

कृषिप्रधान देश्यात माझ्या
शेती मालाला नाही भाव
नष्ट होतोय बाप माझा
शेतकऱ्याला येथे नाही वाव…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *