◼️ काव्य रंग : संत गाडगेबाबा

संत गाडगेबाबा

कितीही देवाला पुजले तरी
अजून कोणाला पावला नाही
राहतो कुठे कोणाला माहीत
अद्याप कोणाला दिसला नाही…
मंदिरा समोर होतात खुन
उघड्या डोळ्यांनी बघतो त्याला
संरक्षण करतो म्हणतो अन्
विसरुन जातो त्या गोष्टीला…
नाही धर्म नाही जात नाही पंत
असे हे थोर गाडगेबाबा संत
अज्ञानाचा करु या अंत
तोच खरा आहे गुणवंत…
सर्व आयुष्य
लोक कल्याणासाठी घालविलं
लोकांसाठी त्यांनी
आपलं प्राण वेचलं…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *