◼️ काव्य रंग : सांग माझ्या कानात

सांग माझ्या कानात

प्रीत तुझी नि माझी
आहे खूप खास
सख्या तुझा दुरावा नको
मधुर आठवणी चा वास

पहिली भेट आयुष्यात
विसरत नाही स्वप्नात
प्रीतीच्या स्मृती तू
सांग माझ्या कानात

रूसवा करू नको
पहिला तुझा तो स्पर्श
आठवतो अजूनही मला
हवाहवासा तो वर्ष

प्रीतीची गुलाबी कळी
साठवून ठेव तू मनात
प्रेमाच्या गंधाचे तराणे
सांग माझ्या कानात

तुझे रंगरूप पाहून
लोचनी दृश्य सामावते
प्रीती च्या सहवासात
प्रसन्नता जाणवते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *