◼️ काव्यरंग : G ( जी ची गंमत )

🔴  G ( जी ची गंमत )

कुंटूबात जेष्ठ पणG
धडधाकट आहे आG

बिस्कीटाचे नाव पारलेG
थोरली माणसास अजीG

मेव्हणी म्हणते लाडाने दाG
शाकाहारी जेवनात पालेभाG

साहेबापुढे करतात आजीG
लावणीस कोरम जीरं जीG

हालकट ला म्हणतात पाG
मोबाईलमध्ये येत यं फाईवG

महाराष्ट्रीय खादय पदार्थ भG
शिक्षकांना म्हणतात गुरुG

जेष्ठांच्या नावा पुढे लावतात G
होकार दिल्यास म्हणे झाले राG

One Reply to “◼️ काव्यरंग : G ( जी ची गंमत )”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *