◼️ काव्यरंग : व्यसनाचे दुष्परिणाम


व्यसनाचे दुष्परिणाम


व्यसन फार वाईट
नको मनुष्या आहारी जाऊ
समाजाला लागलेली कीड
व्यसनाचे दुष्परिणाम पाहू

घर संसार उध्वस्त होतो
पैशा पाण्याची नासाडी फार
मुलं-बाळा कडे दुर्लक्ष होते
घरात किटकिट सुरू होते पार

अतिप्रमाणात व्यसन
बिमारीचे असते धन
विषारी विळखा असतो
दूषित होते तन -मन

व्यसनी माणसाला
सामाजिक भान नसते काही
कर्तव्याची जाण नसते
दुष्परिणामांची होते त्राही

संसार विभक्त होतो
व्यसनामुळे नेहमी
मृत्यूचा पाश असतो
प्रतिष्ठा नसते जीवनी

व्यसनी व्यक्तीचे
जीवन काय असते
आज असती ते
तर उद्या नसते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *