◼️ काव्यरंग : कविता – ती

कविता – ती

तिचे केस मऊशार
ओल्या केसात तुषार…
तिच्या केसांची सावली
मला आवडते फार…

तिचा रंग गोरा
जसं कागद कोरा…
तिच्या रंगात रंगतो
या मोराचा तोरा…

तिचे डोळे नशेली
जशि ति चमेली
नजरेने मला ति
घायाळच केली…

तिचे ओठ गुलाबी
जशी ति शराबी…
ओठात -ओठ घेता
मला वाटे जिलेबी…

तिचे तिळाचे गाल

गालावर गुलाल…
गळाभेट होताच
मि वागतो बेताल…

तिचा सडपातळ बांधा
वावरातला कांदा…
चविने ति गोड…
पण,फोडणिचा वांदा…

ति आहेच गोड-धोड
अंगाला तिच्या मोड…
नशिबात होती माझ्या
ति आंब्याची फोड…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *