◼️ काव्यरंग :- त्या दरम्यान

त्या दरम्यान

आगंतुक एक ,असा क्षण आला
त्या दरम्यान , कायापालट झाला
ऊराशीच बाळगुन ध्येय पुढे होते
पण, क्षणार्धात स्वप्न बदलुन गेला

जवळ होते काही,ते लयालाही गेले
मग संकटाच वादळ, घोंगावत आले
ऊरले ना काही,ना ऊरल्या त्या खुना
आयुष्यात नको आता,वादळ हे पुन्हा

राहीलो मी खंबीर , सोडला ना धीर
रुतलेत काळजाला,हे लढतांना तीर
कधी नाही मिटतील, जखमांचे व्रण,
कधी फीटतील हे, ऊपकाराचे ऋण

आशेचा एक किरण, लागला हा दिसु
फुलुन आल मन,दिसे चेहय्रावरचं हसु
त्या दरम्यान कशीच ,नाही झाली घाई
आता यशाची ही घंटा, वाजतच राही..

सदस्य, मराठीचे शिलेदार समुह.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *