◼️ काव्यरंग : नवे पर्व नवी आशा

◼️नवे पर्व नवी आशा

भरुनी सुखाची ओंजळ
वर्ष सरुन गेले
मनांगणीच्या परसात
चांदणे बहरुन आले…..

सुखसागरास आली भरती
मन चिंब चिंब भिजले
आनंदलाटेवर स्वार होऊनी
नवचैतन्य ते आले..

शुभ पाऊली उंबरावरी
समाधान येऊन ठेपलंय
उद्याच्या गर्भात जणु
सौभाग्य येऊनी थबकलंय….

मोदपूर्ण निरोप तो
असावा सरत्या वर्षास
शुभंकर व्हावे औक्षण
उद्याच्या रोम हर्षास….

सर्व मंगल मांगल्ये
कामना मनी रुजावी
मेण्यात उल्हासाच्या
नवपर्वाची आशा सजावी….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *