◼️ काव्यरंग : मलीन ✍️ खुशाब लोनबले, पवनपार

🔶मलीन…..

दोनाचे पाय जेव्हा असे तीन झाले
पायरी घराची चढने कठीण झाले…
लागला कुजायला पदर मायेचा अन्
पोर बायकोच्या साडीत लीन झाले….
राष्ट्रभक्तीचे विक्षिप्त ते राहिले कुठे?
भ्रष्ट नेत्यांच्या कायदे अधीन झाले…
दिसते मला माझ्या हाडांची सावली
उभी झाडे अता सपाट जमीन झाले…
कोणत्या चांदणीचा मला दंश झाला
बंद स्वप्न माझे असे अलादीन झाले…
भींत संस्कारांची ओलांडून गेले
दुनियेच्या अत्तरात ते मलीन झाले…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *