◼️ काव्यरंग : माझी लेक ✍️विशाल मोहुर्ले पवनपार / सिंदेवाही जि. चंद्रपूर

कविता- माझी लेक

लेक माझी लाडाची
लाडातच वाढत आहे…
राहून पोटी उपाशी
दिवस ती काढत आहे…

हुशार माझी लेक ही
लाखात एक दिसते…
पोटात भुकेची कळा
तरी बिचारी हसते…

हट्टी आहे थोडी ती
कधी कुणावर रुसत नाही…
दुःख पदोपदी तिच्या पण,
डोळे कधीच भिजत नाही…

वेगळी आहे ती थोडी
रोज पुस्तक घेऊन बसते…
माझ्या लेकीच्या चेहरा मला
आज जगात सुंदर दिसते….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *