◼️ काव्य रंग : प्रश्‍न-उत्तर ✍️संदिप मेश्राम – प्रेमदिप मु खरकाडा, जि गडचिरोली

कविता: प्रश्‍न-उत्तर

गणिताचा भार
काठिचा मार
शिकवण तुमची
आवडे फार…
पण,सर
आयुष्याचं गणित
सोडवायचं कसं?

इतिहासाचा तास
वर्तमानाची आस
गळ्याभोवती माझ्या
कर्जाचा फास…
मग सर,
मोकळा श्वास घ्यायचं कसं?

ईंग्रजी चा लळा
हाती पाटी-समोर फळा
जिवाची तळमळ
तो इंग्रजांचा मळा…
मग सर,
मि तर मुका! बोलावं कसं?

भुगोलाचा गोल
वाटे अनमोल
आयुष्य मातिमोल…
मग सर,
पोटासाठी मिळेल का
तसा भाकरिचा गोल?

विज्ञानाचा बोध
तुमचा तो क्रोध
मि झालो विरोध…
मग सर,
घेऊ कसा आता
सुखाचा शोध?

सर सारेच तुमचे विषय
मनात माझ्या बसलेले!
पण,आयुष्य एक प्रश्न
उत्तर ठाऊक नसलेले!
…द्या मला उत्तर…

युवा साहित्यिक
संदिप मेश्राम – प्रेमदिप
मु खरकाडा, जि गडचिरोली
मो नं 9421647203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *