◼️ काव्य रंग : राजमाता जिजाऊ..! ✍️अजित थोरात, मानमोडी धाराशिव

राजमाता जिजाऊ..!

धन्य तु जिजाऊ
काय वर्णावी तुझी महती
राज्य रयतेचे उभारण्या
घडविले राजे शिवछत्रपती
                
भोसल्याची सून शोभली
जाधवांची लेक
व्हावे रयतेचे राज्य
स्वप्न काळजात एक

संस्कार तुझे थोर
राजे शिवछत्रपती घडले
अठरापगड जातीची सोबतीला
सह्याद्रीचे पूत्र मावळे
            
उजाड ओसाड मातीत
फिरवला सोन्याचा नांगर
हाक दिली समाजाला
शिवाजी राज्याचा आधार

छत्र छायेखाली तुमच्या
शिवबा छत्रपती झाले
झाली स्वराज्याची स्थापना
राज्य रयतेचे आले..!
                            
शब्दसाज अजित थोरात, मानमोडी धाराशिव                           
मो नं:-7620426330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *