◼️ काव्यरंग : मैत्री की प्रेम..!

मैत्री की प्रेम..!

गंधाळला असता सुगंध
हृदयी प्रीत फुलाचा
तोडून गेली बंध
ती मैत्रीच्या नात्याचा

बोलायची नेहमी ती
कोणी कुणाचं नसतं
तरीही का तिच्याविना
आयुष्य सुनसून वाटतं

नाजुक तिची काया
जणूकी फुलला हा निशिगंध
ज्याला पेऱ्या पेऱ्यावरी काटे
तसा मी काटेरी निवडुंग

फुलावा सोनचाफा
तसे नाते हे फुलले
मैत्री की प्रेम?
प्रश्न ओठाआड दडले

नाते कोणतेही असो
फक्त त्यावर विश्वास असावा
असावी काळजी प्रेम माया
उगीच नुसता स्वार्थ नसावा..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *