◼️ काव्यरंग : भोग भक्तीचा

भोग भक्तीचा

भोग भक्तीचा
हवा देवाला छान
निर्गुण करविता तोच
आशीर्वाद मिळतो महान

भक्ती हवी निरामय
नको स्वार्थाचा हेवा
पंचामृत चढवू नका
पंचपक्वानाचा नको मेवा

नमस्कार करूनी
श्रद्धा असावी मनी
भक्तीत हवी सत्यता
षडरिपू नको तनी

देवाला नैवेद्य नको
गरिबांना करावे दान
भक्तीने चैतन्य वाढवावे
गरजूंना द्यावा मान

सानू ल्याना दूध द्यावे
अभिषेक मागत नाही देव
कापूर धूप नको परमेश्वराला
भोग भक्तीचा मनी ठेव

देव देवळात नसून
माणसात आहे बघा
माणुसकीला भाव देऊन
भक्तीने जीवन जगा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *