◼️ काव्यरंग : देवानेच बघावं काय..?

देवानेच बघावं काय..?

अंतर्मनालाच विचारून पहा
खरं काय नि खोटं काय
नियत कशी आहे आपली
कोण जाणतो स्वतः शिवाय
प्रत्येकवेळी न्यायनिवाडे
देवानेच बघावं काय…?

जगाशी दोन हात करायला
आहेत कित्येक पर्याय
आपल्या माणसाशी लढताना
लटपटतात हातपाय
आपलं परकं यातील भेद
देवानेच सांगावे काय..?

कधी येतात संकटं फार
कधी होतो निरूपाय
मार्ग आपणच शोधावा
मिळेल नक्कीच तरणोपाय
साकडं तुझं नेहमी नेहमी
देवानेच ऐकावे काय..?

◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *