◼️ काव्य रंग : मनोमनी

मनोमनी

उंच भरारी घेऊन गगनी,
आकाशाला घालावी गवसणी।
मातीशी जुळून पंखाचे बळ,
वाढवित जावेत मनोमनी।।१…

प्रगतीचे उंच उंच शिखरे,
चला गाठूया होऊन निर्भिड।
अन्यायाविरुद्ध बंड पुकारू,
समाजातील नष्ट करू किड।।२…

उफाळलेल्या त्या सागर लाटा,
समविण्यासाठी धैर्याने पेलू।
कोसळणाऱ्या डोंगर कपारी,
सामर्थ्याने निधड्या छाती झेलू।।३

फुलासम होऊन सुगंधित,
सुगंध दरवळू कणोकणी।
*सुधाकरा* नित्य जपून ठेव,
परोपकारी वृत्ती मनोमनी।।४…
*******************************

◼️🔴◼️🔴◼️🔴◼️🔴◼️🔴◼️🔴◼️🔴◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *