◼️ काव्यरंग : उठ माणसा जागा हो

उठ माणसा जागा हो

उठ माणसा जागा हो ।
समाजाचा धागा हो ।।

कर संकटाचा सामना ।
पुर्ण कर आपुली कामना ।।

परिस्थितीशी लढायला शिक ।
ना मागावी लागणार भीक ।।

सोडू नको नाती – गोती ।
ज्या मिळाल्या जन्मती ।।

झाला अन्याय तुजवर भुती ।
सुख येईल समोर भविष्यती ।।

जगायला शिक एकजुटीने ।
दुःख वाहून जातील बांधिलकीने ।।

आता कर तू स्वार्थाचा त्याग ।
जाग माणसा जाग ।।

 मो. 9373675398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *