◼️ काव्यरंग : केव्हा तरी पहाटे

केव्हा तरी पहाटे

केव्हा तरी पहाटे
ह्रदयात माझ्या बसावी
क्षणभर का असेना
मजकडे पाहुनी हसावी

असला उत्तर तिच्या नजरी जरी
पडला प्रश्न कोणता असावा
पाहुनी हसली माझ्याकडे तरी
त्या हसण्यात मी असावा

ती सामोरी आली असता
वाचा काही फुटेना
तिच्यात गुंतायचा असा की
मन तिजशिवाय लागेना

चंद्र, तारे, फुल – पाखरे
ती सुद्धा नतमस्तक व्हायची
कधी वाटे असे काही
सारी सृष्टी वाट बघायची

चाहूल प्रेमाची खरी
लागली होती मला
अखेर तो दिवस
आज मात्र उजाडला…!

 मो. 9373675398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *