◼️ काव्यरंग : आलासप्तरंग घेऊनी

 

◼️ आलासप्तरंग घेऊनी

आला सप्तरंग घेऊनी
लेख – लेखक, काव्य आणि कवी
घेऊया आनंद याचा
सोम – बुध, शनी – रवी

मनोरंजनाचे साधन हे
प्रेरीत करीतो आम्हां
भलेही असू दे साप्ताहिक ते
वाचण्यात आनंद देई तुम्हां

वाचण्याची यशोगाथा
याची मुर्ती आहे लहान
भलेही असला लहान तरी
याची कीर्ती आहे महान

सुंदर, सुसंस्कृत लेख यांचे
वाचण्यास लावी गोडी
वेड लावी वाचण्याचे यातील
सुविचार, शब्द आणि कोडी

संपादकांच्या नावात साक्षात 

आहे वसले देव विठ्ठल
लेखनात यांच्या रमून जाई
वाचक,साहित्यिक, कवी आणि लेखक

सात रंगाचे सुर इथे
नांदतात क्षणोक्षणी
वाचण्यात दंग व्हाल
आठवतील जुन्या आठवणी

सातही रंग वाचूनी यातले
व्हाल तुम्ही दंग
अपेक्षा करीतो यापुढेही
चालत राहील सप्तरंग…!

मो. 9373675398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *