◼️ काव्यरंग : गझल

◼️ गझल …

गणित अवघेच उलटे झाले बोंडअळीने
धुळीस सारे स्वप्न मिळाले बोंडअळीने

घाम सांडला,रक्त आटले,सगळे केले
छदामही ना हाती आले बोंडअळीने

अच्छे दिन ची केली आशा काय फायदा ?
जुमलेबाजच वर्ष निघाले बोंडअळीने

तुझी कशाला आळवणी मी करू पावसा
पाण्यात असे कष्ट बुडाले बोंडअळीने

भविष्याचाच कुठे भरवसा शेतीमध्ये ?
वर्तमानही दूर पळाले बोंडअळीने

त्यालाच पुसा कशी नेमकी असते शेती
देखत ज्याचे रान जळाले बोंडअळीने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *