◼️ काव्यरंग : गझल- वणवा

गझल- वणवा

निजलेली चाँदनी…चाळित माझ्या
जागलेला चंद्र…ओंजळीत माझ्या

तुझी सावली तर तुझ्यापाशिच रे!
गुंतला बायकोच्या साळित माझ्या

तुझ्या शहरात ति कुठली हिरवळ
ये नं जरा तु…या झाळित माझ्या

नको यार मला…तुझे पंचपक्वान
तसा आहे गोडवा पोळित माझ्या

तु समाधानी कुठं?बंगल्यात तुझ्या
खरे सुख तर,या झोपळित माझ्या

डावात जरी तुझ्या अलगत फसलो
खोटे डावपेच नाहित खेळित माझ्या

शब्द न पाळणारा तु कसला नेता?
तसा मि प्रामाणिक टोळित माझ्या

झोप शांत आयुष्याला लागेल कशी
सदा केरकचरा या खोपळित माझ्या

शांत सारा गाव,नको पेटवु रे वणवा
स्वःत खाक होशिल होळित माझ्या

युवा साहित्यिक
◼️संदिप मेश्राम – प्रेमदिप
मु खरकाडा, जि गडचिरोली
मो नं 9421647203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *