◼️ काव्यरंग : सावली बोधिवृक्षाची(रमाई)

🔴सावली बोधिवृक्षाची(रमाई)

माता रमाई
दिनदुबळ्याची माय तू
स्वभाव हळव्या मनाचा
जशी दुधावरची साय तू
                   
कधी दमली ना थकली तू
गाडा संसाराचा ओढताना
चंदना परी झिजली  तू
बाबासाहेबांना घडवताना

होती गरिबी घरात तरी
स्वाभिमान जपला तू
शेणी गौऱ्या थापून
संसार सांभाळला तू
                      
करुणेचा सागर
नवकोटी दलितांची माऊली तू
साहेबांच्या पाठिशी उभी
बोधिवृक्षाची सावली तू

भीमरूपी दिव्याची
अखंड जळणारी वात तू
तेज्याने तुझ्या अंधार दूर करणारी
पुनवेची चांदणी रात तू

◼️शब्दसाज अजितराजे थोरात..!
      मानमोडी
तालुका:-तुळजापूर, जिल्हा:-उस्मानाबाद
पिन कोड:-413602
मो नं:-7620426330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *