◼️ काव्यरंग : पहिल्यांदा पाहिलो

पहिल्यांदा पाहिलो

पहिल्यांदा पाहिलो
प्रेम आलं मनात
दुसऱ्यांदा पाहिलो
क्षण चोरीलो क्षणात

तिसऱ्यांदा पाहिलो
नयनी तुझ्या स्वप्नात
चौथ्यांदा पाहिलो
कमळपुष्प कळ्यांत

पाचव्यांदा पाहिलो
प्रेमपंखी नयनात
क्षण ते न्याहाळलो
सहाव्यांदा मनातल्या मनात

कंठ ते थांबले
हळव्या मनात
सातव्यांदा, आठव्यांदा
रुळलो प्रेमदेहात

बोल ओठावर आले
क्षण गंभीर नवव्यात
शब्द देही रुजले
दहा, अकराव्या घटकात

शब्द हे प्रेमाचे
मज आले ध्यानात
ते प्रेम शब्द ठसवलो
शिल्प देही ह्रदयात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *