◼️ काव्यरंग : प्रेमग्रंथ आज मला

प्रेमग्रंथ आज मला

प्रेमग्रंथ आज मला
दिसले तुझ्या नयनी
वाचू दे मला
या मंगलमय जीवनी

या ग्रंथातून शिकलो मी
प्रेमाची भाषा
या विषयावर होत नाही
इथे प्रितीची परीक्षा

इंग्लिश, मराठी ना हिंदी
ना काही व्याकरण याचे
ज्याला समजले तोच गाईल
गित इथे प्रितीचे

या विषयात कोणी
मास्टर जो ठरला
तो या ग्रंथाचा
रचियेता बनला

नापास कोणी झाला इथे
तो दुःखी न व्हावे
संसाराच्या गाड्यात चढूनी
प्रेम तिथे जिंकावे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *