◼️ काव्यरंग : प्रेमाचे पुरावे..!

प्रेमाचे पुरावे..!

सखे तुझ्यामाझ्यात जर
कधी वाढले दुरावे
आपण सोबत असल्याचे
तेव्हा मागू नको पुरावे

जे माझ्याजवळी हेते
ते तर सारेच तुला दिले
फक्त माझ्या मनात आता
आठवणींने का उरावे

तू सोबत असताना
आयुष्य स्वर्ग सुख हेते
मग आज का डोळे
माझे अश्रूंनी भरावे

वाटले कितीदा की
तुला विसरुनी जावें
तरीही शेवटी मनाने
तुलाच का स्मरावे

तुझी आठवण येते
देते घाव काळजावरी
जगणे कठीण झाले
आता वाटते मारावे..!

◼️शब्दसाज अजितराजे थोरात
तुळजापूर उस्मानाबाद
मो नं 7620426330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *