◼️ काव्यरंग : मराठी माय माझी

मराठी माय माझी

मराठी माय माझी
हिच्या कुशीत जन्मलो
काळ्या मातीच टिका
माथ्यवर लावून धन्य जाहलो

मराठी भाषा ही नाही
आम्हाला वेगळी
अभिमान आम्हा मराठीचा
नाही इग्रेजी भाशेची गोळी
मराठी भाषापुढे मी नतमस्तक झालो

लेकर आम्ही मराठीचे
नको परकी भाषा मुख़ात
महाराष्ठाची शान आहे
घेते सर्वाना पदरात
तिचासाठी आज मी गीत गायलों

आम्ही साधी भोळी मानस
तुमची भाषा आम्हा उमझना
परक्या भाषाला जवड़ घेऊन अर्थ तुम्हालाच कळणा
माझे शब्द सुमन मराठीला वाहिलो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *