◼️ काव्य रंग : आयुष्याच्या वाटेवर

आयुष्याच्या वाटेवर

आयुष्याच्या वाटेवर
किती काटे गोटे
टाकिता समोर पाऊले
काळीजही फाटे

दुःखाच्या खाणीत
सुखाचा हिरा
शोधुना सापडेना
अंधार सारा

विखुरली माती
कोंडल्या गेली नाती
पकडूनी मुठ्ठीत
गडत राहती

फुलाच्या बागेत
काट्याचा आधार
माणुसकीच्या दुनियेत
कोण करी विचार?

लोकांच्या गर्दीत
शोधू लागलो काही
समोरी असताना
समजू शकलो नाही

जिवन कसे असावे;
कोणी मला सांगावे?
समाजातच वावरुन
जिवन जगावे…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *