◼️ काव्यरंग : जन्म

◼️ जन्म


आईसाहेब तूमच्या कुशीत,
पून्हा यावेसे वाटते..
निर्दयी या जगापासून,
दूर जावेसे वाटते..

कोणी न येथे कुणाचा,
सारीच नाती खोटी,,
तूमच्याशीच फक्त आता,
नाते जपावेसे वाटते..

कोळून पेयलो मी,
सुख दु:ख सारे,,
माते तुझ्या विरहास,
न पेवयासे वाटते,,

कित्येक रात्री,
एस्वर्यात लोळलेली मी,,
अखेर च्या क्षणाला,
तूमच्या कुशीत निजावेसे वाटते..

दगडाला तो देवही,
आता नवसाविना पावेना,,
निस्वार्थ हृदय माऊली,
तूलाच पूजावेसे वाटते..

असेन जर मजला
मानव जन्म कधी,
आईसाहेब तूमच्या पोटी
पून्हा जन्मावेसे वाटते,,

◼️✍️ काजल नंदरधने.
इंजेवारी, जी.गडचिरोली.
©सदस्या मराठीचे शिलेदार समुह..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *