◼️ काव्यरंग : लाकडाऊन

लाकडाऊन

कामाले गेलो माय न झाला लाकडाऊन ।
प्रश्न पडला बाई आता घराकडं कसे जाऊन ।।

काम – धंदा नाही माय म्हणून पडलो घराबाहेरी ।
कोरोनाच्या नावी आली गावोगाव महामारी ।।

कुठं जाता येईना; कुठं येता येईना ।
कुणाला सांगु गाऱ्हाणी कुणी काही ऐकना ।।

कुणी म्हणे मास्क घाला तर कुणी म्हणे हात धुवा ।
कुणी करे जंतर – मंतर, तर कुणी म्हणी अंतर ठेवा ।।

कुठला हा बाई विषाणू कुठला हा रोग ।
कुठल्या कर्माचे या जीवनी भोगून राहिलो भोग ।।

काम गेला हातातून गावाकडं यायची लागली घाई ।
कुणाला मारु हाक आता काही उमजत नाही ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *