◼️ काव्यरंग : अबोल का तू ?

🔴अबोल का तू?

जगु कशी तुझ्यावीना साग ना रे
अबोल का तू गोड़ शब्द बोलना रे

नजर माझी शोधते तुला
पहाटे उगवणाऱ्या सूर्य फुला
माझ्या डोळ्यात तुझे चित्र पाहनारे

वाट थाबली नयन ही थकले
तुला पाहता दुनिया विसरले
गीत गाते तुझ्यासाठी एकणारे

तुला पाहता भान हरपले
लोकांच्या गर्दीत तूच हरविले
येशील कधी वाट थाबवनारे

निगले नाही कधीच दोन शब्द मुख़ातुणी.
रुजला का तू माझ्या ध्यानी मनी
बोल बोल दोन शब्द बोलणारे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *