◼️काव्यरंग : वसुंधरा

वसुंधरा

वसुंधरा कीति
सजून आली
हिरव शालू पाघरूनी
निळ्या औदुबराखाली

हसला चंन्द्रमा
भूलला शुक्र तारा
सौदर्य बघून तिचे
गातो मंद वारा
कित्येक तारे तिच्या भवताली…

सूर्य लाल झाला
नटुनी पाहुनि तिला
लाजली गालात
बघून त्या दृश्यला
तिच्या हसन्याने फुले बहरली..

होता सांज वेड
खुलून दिसे पुन्हा ती
तिच्या रंगात रगन्यास
बसे तारयांची पंगती
नीसर्ग च दागीन्याने नवरी नटली…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *