◼️ काव्यरंग : बे दुणे चार 

◼️बे दुणे चार 

बे एक बे…
बे दुणे चार….
दोन अंकांची बेरीज
हा गुणाकार चार !

आज आहे बुधवार
हा अंकांचा सर्व खेळ
जनता झाली बेजार
ना कुणाचा कुणाला मेळ!!

आयुष्याची वजाबाकी
शून्य बाकी भागाकार
शेवटी सारी खटपट व्यर्थ
म्हणने बे दुणे चार!!!

दुप्पट करताना जीवनात
वाटते फार मजाच मज्जा
चुका सुधारताना मग मात्र
भोगावी लागते सजाच सज्जा!!!!

◼️श्री.बाळासाहेब रोहोकले
मांडवे खुर्द,पारनेर,अहमदनगर
©सदस्य मराठीचे शिलेदार समूह ७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *