◼️ काव्यरंग : खोद आणखी थोडेसे

◼️खोद आणखी थोडेसे

“खोद आणखी थोडेसे
जरा, खोद आणखी जोरसे.!!

जिद्द ठेवून खोदणं
मन गट्ट बांधूनी खेळणं
मिळतो अमृतां पाणी रे!
मातीचा मागे दावनं ।। धू।।

उन्हा ही असते पाहनं
शक्तीला नाही सोडणं
स्वप्नं येतो सोबतं!
जरी, खरी कर्तव्याने जिंकनं

एका पाय पुढं ठेवणं
आभाळ मागूनी येऊनं
संकल्प साथी असते रे!
खोदूनी पाणी शेंग्दनं

भीती नाही ठेवूनं
हारुन नाही सांगनं
काही कारणे न बोध रे !
एका आत धरूनी खोदणं

जिंकायचा दम दमी वाढणं
असत्य ही मार्ग थोडानं
खोदूचं धर्ये ना थांब रे!
खोदणी आणखी शोधनं..

◼️कवी: प्रविन मोर्ला
मु :आसरअल्ली ता :सिरोंचा
जिल्हा गड़चिरौली
मो:9405458794

🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *